Trong Tiếng Anh Trung Thu Là Gì?

Mid-autumn festival: Tết trung thu, rằm trung thu Ví dụ: Mid-autumn festival is one celebrated annually on the 15th August in the lunar calendar, which falls in mid september in the Western calendar (Rằm trung thu là một lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày 15/8 âm lịch và thường rơi vào giữa tháng 9 dương lịch).
Mua bán