Trung Thu Gắn Liền Với Những Quan Niệm Gì?

Tết Trung thu gắn liền với những quan niệm khác nhau, đó có thể là tết gắn liền với nghi lễ nông nghiệp, tết Đoàn viên, tết Thiếu nhi… Dù ở bất kỳ quan niệm nào thì đây vẫn là dịp tết gắn với mặt trăng, các hoạt động chính vẫn xoay quanh hoạt động trông trăng, với mong ước cuộc sống bình an và hạnh phúc.