Nguồn Gốc Trung Thu Bắt Nguồn Từ Đâu?

Theo dân gian lưu truyền, nguồn gốc Tết Trung Thu ở Việt Nam cũng xuất phát từ Trung Quốc. Trong ngày này, người ta bày cỗ với bánh trái hình mặt trăng, treo đèn kết hoa, nhảy múa, ca hát và múa lân rất sôi động. Người lớn thi làm cỗ, làm bánh, múa lân, trẻ con thì rước đèn. Nhiều gia đình cũng bày cỗ riêng cho trẻ em.
Mua bán