Tết Trung Thu Trùng Với Thời Điểm Thu Hoạch Cây Gì?

Tết Trung thu là ngày 15/08 Âm lịch hằng năm. Tết Trung thu diễn ra vào ngày Rằm tháng 8 (ngày 15/8 Âm lịch) hàng năm. Thời điểm này thuộc giữa mùa thu và dân gian tin rằng đây là ngày trăng tròn, sáng và tươi đẹp nhất. Dịp Trung thu còn trùng với mùa thu hoạch trong văn hóa lúa nước.
Mua bán