Tết Rằm Trung Thu Thể Hiện Điều Gì?

Hành động này thể hiện sự thành kính đối với những người thân đã khuất trong gia đình, đồng thời cũng là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần, trò chuyện và ăn uống bên nhau. Có lẽ vì thế, Tết Trung thu còn gọi là Tết Đoàn Viên. Bên cạnh đó, Tết Trung thu cũng được gọi là Tết thiếu nhi.
Mua bán