Tết Đoan Ngọ 2019 Là Ngày Nào Dương Lịch Và Âm Lịch

Tết Đoan Ngọ hoặc Tết Đoan Dương, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là một ngày Tết truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, Tết Đoan Ngọ 2019 là ngày Thứ 6, mùng 07/06/2019 dương lịch. Còn lịch âm vẫn là ngày 5/5/2018.