Tết Đoan Ngọ 2018 Là Ngày Mấy Dương Lịch Và Âm Lịch

Tết Đoan Ngọ hoặc Tết Đoan Dương, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là một ngày Tết truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, Tết Đoan Ngọ 2018 là ngày Thứ 2, mùng 18/06/2018 dương lịch. Còn lịch âm vẫn là ngày 5/5/2018.