Cúng Rằm Trung Thu Vào Ngày Nào?

Vào đêm rằm Trung thu, theo phong tục truyền thống, nhiều gia đình sẽ ngồi...