Nội Dung Văn Nghệ Cho Trường Học Đón Trung Thu

1. Giới thiệu chương trình và đại biểu: Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy...