Kịch Bản Văn Nghệ Trường Học, Tổ Chức, Đoàn Thể.

Cứ mỗi dịp Tết Trung thu các công ty, tổ chức, đoàn thể, trường học...