Phong Tục Tiễn Ông Công Ông Táo Về Trời

Từ ngày biết dùng lửa, con người đã thờ ông Táo. Ông là vị thần...