Tặng Bánh Trung Thu Như Thế Nào?

Bánh trung thu không nên tặng đúng ngày mà thời điểm biếu tặng thích hợp...