Phong Tục Mua Hoa Chưng Tết Nguyên Đán

Tục lệ ngày Tết đặc trưng không thể bỏ qua đó là mua hoa chưng....