Tết Trung Thu Của Người Việt Nam

15/08 Âm Lịch là Tết Trung Thu! Trung Thu ở giữa mùa thu, tức vào...