Cúng Trăng Đêm Trung Thu Lúc Mấy Giờ?

Quan niệm xưa cho rằng các vị thần thường dùng bữa sớm, chính vì vậy...