Múa Lân Trung Thu Vào Ngày Bao Nhiêu?

Múa lân thường diễn ra trong ngày 14-15 và 16 tháng 8 Âm Lịch. Trong...