Phong Tục Đón Giao Thừa Đầu Năm

Phong tục nói rằng, giao thừa chính là lúc trời đất gặp nhau. Lúc này,...