Đường Hoa Tết Kỷ Hợi 2019 Ở Sài Gòn

Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 với chủ đề “TP.HCM – Khát vọng vươn xa”...