Rước Đèn Trung Thu Trong Tiếng Anh Là Gì?

Lantern parade is a way for people to come together and celebrate in Mid-autumn Festival. (Rước đèn là cách để mọi người cùng nhau quây quần và ăn mừng trong dịp Tết Trung thu.)