Nên Mua Bánh Trung Thu Trước Bao Lâu?

Bên cạnh việc sử dụng cho gia đình thì bánh trung thu còn là sản phẩm thường được dùng để trao tặng nhau trong dịp tết Đoàn Viên. Chính vì thế, thời gian phù hợp nhất để lựa chọn bánh trung thu chính là trước ngày lễ từ 2 tuần nếu dùng cho gia đình, để bạn có thong thả thời gian lựa chọn.