Cúng Rằm Trung Thu Vào Ngày Nào?

Vào đêm rằm Trung thu, theo phong tục truyền thống, nhiều gia đình sẽ ngồi lại cùng nhau để hàn huyên, tâm sự, phá cỗ, trông trăng. Vì vậy, nhiều gia đình sẽ cúng rằm Trung thu vào đúng ngày 15 tháng 8 Âm lịch. Về thời gian, nếu cúng vào chiều 15 Âm lịch sẽ cúng xong trước 6 – 7 giờ tối.

Mua bán