Bánh Trung Thu Để Được Bao Lâu?

Những chiếc bánh Trung Thu được làm ở nhà hay được gọi là bánh handmade nhà làm, thì có thời gian bảo quản bánh trung bình tối đa 7 ngày vì không sử dụng chất bảo quản. Cụ thể, bánh Trung Thu dẻo có hạn sử dụng khoảng 4 ngày kể từ ngày đóng bao, còn bánh Trung Thu nướng thì có thời gian dài hơn đến 7 ngày.