TẾT TRUNG THU 2019 LÀ NGÀY NÀO DƯƠNG LỊCH VÀ ÂM LỊCH

Thông Báo
Tết Trung thu hay Rằm Trung Thu được mọi người biết đến là ngày Tết thiếu nhi. Ngày này được tổ chức vào ngày 15/8 âm lịch hàng năm. Vào ngày này sẽ có rất nhiều sự kiện được tổ chức cho thiếu nhi và cả người lớn cũng có thể tham gia được. Theo đó, Trung thu 2019 là ngày Thứ 6, mùng 13/09/2019 dương lịch. Còn lịch âm vẫn là ngày 15/8/2019.
Xem Ngay

Tết Trung Thu 2018 Là Ngày Nào Dương Lịch Và Âm Lịch

Thông Báo
Tết Trung thu hay Rằm Trung Thu được mọi người biết đến là ngày Tết thiếu nhi. Ngày này được tổ chức vào ngày 15/8 âm lịch hàng năm. Vào ngày này sẽ có rất nhiều sự kiện được tổ chức cho thiếu nhi và cả người lớn cũng có thể tham gia được. Theo đó, Trung thu 2018 là ngày Thứ 2, mùng 24/09/2018 dương lịch. Còn lịch âm vẫn là ngày 15/8/2018.
Xem Ngay